قوانین مسابقات را مطالعه کرده‌ام و تمامی آنها را قبول دارم.